De Dømtes Børn

De Dømtes Børn – et projekt om børn af indsatte og institutionen Pension Engelsborg, som skabte et særligt forløb for forældre, der afsonede en straf og for deres børn. Stedet fik megen opmærksomhed pga sine måder at styrke forældreevnen hos indsatte og give dem redskaber til at etablere forbindelse til deres børn trods års afsoning.

I Projektet producerede vi en bog, der beskrev metode, sted og nogle af de indsattes historier. Vægten lå især på barnets perspektiv. Og hvordan relationen mellem barn og voksen kunne forhindre tilbagefald til kriminalitet for forældre efterfølgende.

Bogen blev udgivet på dansk og engelsk i 2009 og oversat til tysk efterfølgende af den tyske kriminalforsorg som købte manuskriptet til bogen. Der blev desuden lavet en film, Sinas Historie som var henvendt til børn der skulle bo på Engelsborg sammen med deres afsonende forælder.

Min rolle var at udvikle projektet, fundraise, gennemføre projektet som projektleder samt at tilrettelægge og skrive teksten i bog og i den medfølgende dvd, Sinas Historie.

Se øvrige projekter