• Projekter på kanten

Projektledelse

At udvikle, fundraise og lede ’umulige’ eller kantede projekter er blevet lidt af et speciale for mig.

Det er dér, jeg får og skaber energien. Dér hvor det gælder om at bringe alt i spil og balancere lige på kanten– bogstaveligt talt – af bjerget eller bølgen.

Kigge ned i den dybe afgrund og se op mod den øverste top. At gå på en stenet vej eller et bonet gulv er fint. Det er målet og vejen dertil som er mit fokus. Dér, hvor der ikke er én lige vej, er dér, jeg som menneske, som projektleder og projektmager finder frem. Og gør en forskel. Dér, hvor livet viser sig med sine lyse og mørke sider. Søger jeg hen. Hen, hvor et menneskes eller et samfunds potentiale og udvikling er i centrum. Hvor dét at skulle kommunikere, skabe og bruge netværk til at søge og udføre vellykkede projekter, som kræver at mit fulde potentiale fagligt og menneskeligt kommer i spil. Meget gerne og altid sammen og i respekt for andre kompetente personer. Dér, hvor ideer, styrker og faglig mangfoldighed udveksles, er det min erfaring, at der opstår de stærkeste projekter med de bedste resultater.

At møde mennesker fra andre kulturer – og at lede projekter som omfatter sociale og kulturelle forskelle inspirerer mig og tvinger mig til at bringe mange kompetencer i spil på samme tid. At bygge bro over disse forskelle og gøre det hvor der er højt til loftet og vide horisonter, for hvad man kan, må og gør – er der hvor der bliver plads til at skabe og udføre projekter med kant og tyngde/substans. Det er dér, jeg er.

Projekter