Rådgivning
Gennem de sidste 10 år har jeg arbejdet med udvikling, funding og ledelse af social-kulturelle projekter i Grønland.

I den forbindelse har jeg opbygget en dyb viden om de sociale forhold i Grønland – særligt i forhold til de unge.

Dertil kommer kulturforståelse, som stammer fra at arbejde i og med Grønland, grønlandske interessenter lokalt, regionalt og nationalt. Desuden fra feltarbejdet forbundet hermed, som er foregået i en række grønlandske byer, samt fra tidligere job med oprindelige folks rettigheder for en international menneskerettighedsorganisation og fra min uddannelse i antropologi og historie.