Nordrøst

Nordrøst – talerskole for unge fra Nordatlanten

I samarbejde med Røst, https://ungdomsbureauet.dk/roest/

Udfører Arctic Action og Den Rejsende Forfatterskole et 2-årigt projekt med midler fra Nordisk Kulturkontakt.

Samarbejdet omfatter også Nuuk Gymnasium og Gribskov Gymnasium, Nordatlantisk Gymnasieklasse, https://www.nordatlantisk.dk/, der har elever fra 4 Nordatlantiske lande, som går i gymnasiet på 4 forskellige gymnasier i 3 lande over 3 år og har særligt fokus på det Nordatlantiske fællesskab. NGK er en naturvidenskabelig linje med fokus på Arktis

Alle på gymnasiet burde tage det her kursus. Retorik skulle være obligatorisk. I hvert fald i den her form – jeg skrev talen ’Denne vinter blomstrer dansen’ – om betydningen af folkedans for os Færinger”.
Kristian Jacobsen, Gymnasiet i Kambdalur, Færøerne

Nordrøst laver workshops, hvor vi træner unge fra Grønland, Færøerne, Island og Danmark i at holde taler for større forsamlinger om det, de har på hjertet. Vi inviterer de unge talere med til udvalgte taler-events. I 2022/2023 har vi gennemført 5 workshops på gymnasier i de 4 lande. Foruden at tale på deres lokale gymnasier har Dde unge talere talt  på Kulturens Folkemøde Mors, Ungdommens Folkemøde Nord og Røst I Operaen.  I maj 2024 vil vi have grønlandske talere med på konferencen Future Greenland i Nuuk. For første gang holdes en særlig ungdomskonference med fokus på en bæredygtig fremtid. Glæder mig til at de unge skal give deres bud på dette. Fra talerstolen. På sigt er det vores intention at sprede Nordrøst til flere unge i Grønland og Færøerne .