Nordrøst

Nordrøst – talerskole for unge fra Nordatlanten

I samarbejde med Røst, https://ungdomsbureauet.dk/roest/

Udfører Arctic Action og Den Rejsende Forfatterskole et 2-årigt projekt med midler fra Nordisk Kulturkontakt.

Samarbejdet omfatter også Nuuk Gymnasium og Gribskov Gymnasium, Nordatlantisk Gymnasieklasse, https://www.nordatlantisk.dk/, der har elever fra 4 Nordatlantiske lande, som går i gymnasiet på 4 forskellige gymnasier i 3 lande over 3 år og har særligt fokus på det Nordatlantiske fællesskab. NGK er en naturvidenskabelig linje med fokus på Arktis

Alle på gymnasiet burde tage det her kursus. Retorik skulle være obligatorisk. I hvert fald i den her form – jeg skrev talen ’Denne vinter blomstrer dansen’ – om betydningen af folkedans for os Færinger”.
Kristian Jacobsen, Gymnasiet i Kambdalur, Færøerne

Nordrøst laver workshops, hvor vi træner unge fra Grønland, Færøerne, Island og Danmark i at holde taler for større forsamlinger om det, de har på hjertet. Vi inviterer de unge talere med til udvalgte taler-events. I løbet af de 2 år er der planlagt 6-8 workshops på gymnasier i de 4 lande. På sigt er det vores intention at få talere med på events i hele Nordatlanten.