Ungdomskulturhuset i Tasiilaq indvies 17.september 2021

Den 17.september 2021 blev ungdomshuset Igdlo, i Tasiilaq indviet. Her var også Lokale-og Anlægsfonden samt Sophus Søbye, arkitekten der har tegnet huset samt jeg selv tilstede.

Huset Igdlo, skal danne rammen om et styrket fællesskab for unge i Tasiilaq. Igdlo rummer aktiviteter og værksteder for og med unge. Det er et sted hvor unge kan gå hen og være sammen. På egne præmisser og uden alkohol. I huset kan unge være, bygge kajakker og hundeslæder, sy, spille musik eller blot være sammen.

Kulturhuset er et eksempel på hvordan et deltagerbaseret social-kulturelt projekt for unge kan udmøntes i en konkret inddragelse af de unge og med et synligt og for lokalsamfundet nyttigt og fremadskuende resultat.

Se øvrige projekter