Siunissaq

  • Projekt website

  • Børnekonventionen og vores mad

    Retten til mad og adgang til et sundt liv er en grundlæggende rettighed ifølge FN’s Børnekonvention.
    ’Vores mad’ har sat maden på dagsordenen som et udgangspunkt for trivsel, overskud og fællesskab og for værdien i at bevare og genopdage en lokal (mad) -kultur.

  • Vores rettiigheder - Vores liv

  • Vores minder

  • Om det smukke og forunderlige i Tasiilaq og Nanortalik

Fremtiden tilhører os /Siunissaq uagut pigaarput var et social-kulturelt projekt, hvis mål var at styrke selvværd, livsmod og handlekraft blandt børn og unge mellem 12-26 år i Grønland.

Samarbejdet foregik sammen med lokale skoler og uddannelsesinstitutioner og lokale ressourcepersoner samt udefra kommende inspiratorer i workshop-baserede forløb, hvor både kreative og psyko-sociale redskaber blev udfoldet.

Projektet blev fra 2015-2019 udfoldet  i 3 byer: Nanortalik, Tasiilaq, Maniitsoq og i samarbejde med 3 kommuner i Grønland. Resultaterne blev vist i Nuuk i form af en udstilling, boglancering og en konference i september 2018. Projektet er i dag forankret på Grønlands universitet, Ilisimatusarfik, i Nuuk. Desuden viderføres erfaringerne fra de kreative og community-baserede aktiviteter i andre projekter bla. i form Den Rejsende Forfatterskole og Arctic Action.

Siunissaq uagut pigaarput/Fremtiden tilhører os blev udviklet i et samarbejde mellem kunstnerisk leder, billedkunstner og fotograf, Tina Enghoff, forskningsansvarlig, professor i psykologi, Peter Berliner og jeg selv som projektleder og fundraiser.

I årene 2014-2019 finansieret af Bikubenfonden og grønlandske og danske fonde, kommuner og Selvstyret.