UNLEASH Greenland og Arctic Action

Arctic Action og UNLEASH Greenland

I samarbejde med eksterne UNLEASH facilitatorere udfører Arctic Action i 2023 et projekt på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet i Nuuk for ansatte, forskere og studerende omkring implementering af udvalgte Verdensmål.

Baggrunden for at det er mange års erfaring med at implementere projekter i Grønland. I 2022 arbejdede jeg for UNLEASH Greenland med at iværksætte innovations lab for 200 unge fra Arktisk og Norden i Nuuk i august 2022. Mit særlige bidrag var logistik ansvar samt det overordnede program for hvordan vi sikrede kulturel forståelse og indsigt i inuit og i den arktiske region, vi befandt os i. Derudover har jeg efterfølgende haft opgaven med at følge op på implementering af løsninger og udbredelse af innovationsmetoden blandt partnere i Grønland.

UNLEASH

UNLEASH er en non-profit organization med en mission om at accellerere en positiv forandring i verden. Dette gøres med afsæt i FN’s Verdensmål og ved at mobilisere unge talentfulde mennesker i at tage lederskab i samfundet, løse problemer og lancere sociale og miljømæssige løsninger.

UNLEASH’s vision er at blive verdens mest inkluderende platform for unge mennesker der samskaber en bæredygtig fremtid.